Tag: đường đâm thẳng vào nhà

Có nên mua nhà có đường đâm thẳng vào nhà?